Tổ chức sự kiện với gói cho thuê dù bạt cao cấp của Ngàn Thông

Hiện nay việc tổ chức các sự kiện ngoài trời…

Cho thuê dù tròn

/
Ngàn Thông Event cung cấp và cho thuê dù tròn, dù…

Cho thuê khung rạp đám cưới tại TpHCM và các tỉnh lân cận

/
CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP NGÀN…

Cho thuê nhà lều nhà bạt trụ tròn

/
CHO THUÊ NHÀ LỀU - CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN…

Cho thuê nhà bạt không gian

/
CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP NGÀN…

Bán và cho thuê rối hơi

/
CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP NGÀN…

Bán và cho thuê khinh khí cầu

/
CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP NGÀN…

Bán và cho thuê nhà hơi

/
Công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện chuyên nghiệp…

Bán và cho thuê cổng hơi

/
CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP NGÀN…

Mô hình bơm hơi

/
CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP NGÀN…