Lễ khai trương Anna Spa

Một số hình ảnh được ghi nhận từ buổi lễ khai trương Anna Spa với sự tư vấn và chuẩn bị của Ngàn Thông.

Tổ chức sự kiện lễ khai trương Anna Spa

Tổ chức sự kiện lễ khai trương Anna Spa 2

Thiết kế backdrop sự kiện lễ khai trương Anna Spa

Thiết kế backdrop sự kiện lễ khai trương Anna Spa 2

Thiết kế backdrop sự kiện lễ khai trương Anna Spa 3

Thiết kế backdrop sự kiện lễ khai trương Anna Spa 4

Thiết kế backdrop sự kiện lễ khai trương Anna Spa 5

Thiết kế backdrop sự kiện lễ khai trương Anna Spa 6

Thiết kế backdrop sự kiện lễ khai trương Anna Spa 7

Thiết kế backdrop sự kiện lễ khai trương Anna Spa 8

Thiết kế backdrop sự kiện lễ khai trương Anna Spa 9

Tổ chức tiệc ngoài trời tại lễ khai trương Anna Spa

Tổ chức tiệc ngoài trời tại lễ khai trương Anna Spa 2

Tổ chức tiệc ngoài trời tại lễ khai trương Anna Spa 3

Tổ chức tiệc ngoài trời tại lễ khai trương Anna Spa 4

Tổ chức tiệc ngoài trời tại lễ khai trương Anna Spa 5

Tổ chức tiệc ngoài trời tại lễ khai trương Anna Spa 6

Tổ chức tiệc ngoài trời tại lễ khai trương Anna Spa 7

Tổ chức tiệc ngoài trời tại lễ khai trương Anna Spa 8

Tổ chức tiệc ngoài trời tại lễ khai trương Anna Spa 9

Tổ chức tiệc ngoài trời tại lễ khai trương Anna Spa 10

Tổ chức tiệc ngoài trời tại lễ khai trương Anna Spa 11

Tổ chức tiệc ngoài trời tại lễ khai trương Anna Spa 12

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 2

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 3

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 4

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 5

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 6

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 7

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 8

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 9

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 10

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 11

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 12

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 13

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 14

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 15

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 16

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 17

Cho thuê bàn ghế Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 18

Thiết kế sân khấu ngoài trời - Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa

Thiết kế sân khấu ngoài trời - Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 2

Thiết kế sân khấu ngoài trời - Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 3

Thiết kế sân khấu ngoài trời - Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 4

Thiết kế sân khấu ngoài trời - Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 5

Thiết kế sân khấu ngoài trời - Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 6

Thiết kế sân khấu ngoài trời - Ngàn Thông tại lễ khai trương Anna Spa 7

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments