Lễ khai trương FPT

Một số hình ảnh từ buổi lễ khai trương FPT được tư vấn và thực hiện bởi công ty Ngàn Thông.

Tổ chức lễ khai trương FPT

Tổ chức lễ khai trương FPT 2

Cho thuê nhà bạt lễ khai trương FPT

Cho thuê nhà bạt lễ khai trương FPT 2

Cho thuê nhà bạt lễ khai trương FPT 3

Cho thuê nhà bạt lễ khai trương FPT 4

Cho thuê nhà bạt lễ khai trương FPT 5

Cho thuê nhà bạt lễ khai trương FPT 6

Cho thuê sân khấu lễ khai trương FPT

Cho thuê sân khấu lễ khai trương FPT 2

Cho thuê sân khấu lễ khai trương FPT 3

Cho thuê sân khấu lễ khai trương FPT 4

Cho thuê sân khấu lễ khai trương FPT 5

Cho thuê nhóm múa tại lễ khai trương FPT

Cho thuê nhóm múa tại lễ khai trương FPT 2

Cho thuê nhóm múa tại lễ khai trương FPT 3

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 2

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 3

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 4

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 5

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 6

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 7

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 8

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 9

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 10

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 11

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 12

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 13

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 14

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 15

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 16

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 17

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 18

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 19

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 20

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 21

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 22

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 23

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 24

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 25

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 26

Ngàn Thông tổ chức lễ khai trương FPT 27

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments