Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông

Tổ chức sự kiện
Ngàn Thông

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel

Ngày 15.09 vừa qua công ty Ngàn Thông hân hạnh tổ chức chương trình Tết trung thu cho  tổng công ty mạng lưới Viettel –Trung tâm kỹ thuật khu vực 3. Chương trình gồm nhiều trò chơi quy mô với khâu chuẩn bị chu đáo giúp các bé có một ngày trung thu ý nghĩa tuyệt vời

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 2

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 3

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 4

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 5

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 6

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 7

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 8

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 9

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 10

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 11

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 12

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 13

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 14

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 15

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 16

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 17

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 18

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 19

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 20

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 21

Chương trình Tết trung thu cho tổng công ty mạng lưới Viettel 22

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 2

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 3

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 4

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 5

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 6

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 7

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 8

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 9

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 10

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 11

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 12

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 13

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 14

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 15

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 16

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 17

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 18

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 19

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 20

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 21 dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 22

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 23

dịch vụ tổ chức trung thu cho công ty 24

Viết một bình luận

Hotline

0903335415 - Ms. Tú Quyên

0909933215 - Ms. Thảo

0909933625 - Ms. Thu Duyên

0909384019 - Ms. Hoà

0909933405 - Ms. Trâm