Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông

Tổ chức sự kiện
Ngàn Thông

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA

Ngày 11.09 vừa qua công ty Ngàn Thông hân hạnh tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA. Chương trình gồm nhiều trò chơi quy mô với khâu chuẩn bị chu đáo giúp các bé có 1 ngày trung thu ý nghĩa tuyệt vời.

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 2

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 3

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 4

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 5

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 6

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 7

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 8

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 9

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 10

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 11

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 12

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 13

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 14

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 15

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 16

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 17

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 18

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 19

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 20

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 21

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 22

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 23

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 24

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 25

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 26

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 27

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 28

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 29

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 30

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 31

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 32

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 33

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 34

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 35

Tổ chức chương trình Tết trung thu công ty TIKIOPIA 36

Hotline

0909933215 - Ms. Thảo

0909384019 - Ms. Hoà

0909933405 - Ms. Trâm

0903335415 - Ms. Tú Quyên

0909933625 - Ms. Thu Duyên