Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông

Tổ chức sự kiện
Ngàn Thông

Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP NGÀN THÔNG

Địa chỉ: 74A, đường số 21, phường Tân Quy, quận 7

– – –
– Fax: (08).3771.5114

Email: lienhe@nganthongevent.vn, Web: www.tochucsukienvn.net

Các hoạt động tổ chức ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 tại công ty BOSCH:

Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch

Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 2

Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 3

Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 4

Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 5

Tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 6

Ngàn Thông tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch

Ngàn Thông tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 2

Ngàn Thông tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 3

Cho thuê bàn ghế tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch

Cho thuê bàn ghế tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 2

Cho thuê bàn ghế tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 3

Cho thuê bàn ghế tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 4

Cho thuê bàn ghế tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 5

Cho thuê bàn ghế tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 6

Cho thuê bàn ghế tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 7

Cho thuê bàn ghế tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 8

Cho thuê bàn ghế tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 9

Cho thuê bàn ghế tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 10

Cho thuê bàn ghế tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 11

Cho thuê bàn ghế tổ chức Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 12

tổ chức chương trình Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch

tổ chức chương trình Quốc tế thiếu nhi 1/6 tại công ty Bosch 2

Hotline

0909933405 - Ms. Trâm

0909384019 - Ms. Hoà

0903335415 - Ms. Tú Quyên

0909933215 - Ms. Thảo

0909933625 - Ms. Thu Duyên