Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông

Tổ chức sự kiện
Ngàn Thông

Tổ chức lễ khởi công Dona Corp

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHỆP NGÀN THÔNG

 Địa chỉ: 74A, đường số 21, phường Tân Quy, quận 7

Hot line: 0909 450 119 – (08) 377 15 119

 Fax: (08).3771.5114

Email: lienhe@nganthongevent.vn

Tổ chức lễ khởi công Dona Corp:

Cho thuê bàn ghế tại lễ khởi công Dona Corp

Cho thuê bàn ghế tại lễ khởi công Dona Corp 2

Cho thuê bàn ghế tại lễ khởi công Dona Corp 3

Cho thuê nhà bạt tại lễ khởi công Dona Corp

Cho thuê nhà bạt tại lễ khởi công Dona Corp 2

Cho thuê nhà bạt tại lễ khởi công Dona Corp 3

Cho thuê sân khấu tại lễ khởi công Dona Corp

Cho thuê sân khấu tại lễ khởi công Dona Corp 2

Cho thuê sân khấu tại lễ khởi công Dona Corp 3

Cho thuê sân khấu tại lễ khởi công Dona Corp 4

Cho thuê áo dài lễ tân tại lễ khởi công Dona Corp

thiết kế sân khấu ngoài trời tại lễ khởi công Dona Corp

thiết kế sân khấu ngoài trời tại lễ khởi công Dona Corp  2

thiết kế sân khấu ngoài trời tại lễ khởi công Dona Corp  3

thiết kế sân khấu ngoài trời tại lễ khởi công Dona Corp  4

thiết kế sân khấu ngoài trời tại lễ khởi công Dona Corp  5

thiết kế sân khấu ngoài trời tại lễ khởi công Dona Corp  6

thiết kế sân khấu ngoài trời tại lễ khởi công Dona Corp  7

thiết kế sân khấu ngoài trời tại lễ khởi công Dona Corp  8

thiết kế sân khấu ngoài trời tại lễ khởi công Dona Corp  9

thiết kế sân khấu ngoài trời tại lễ khởi công Dona Corp  10

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương 2

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương 3

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương 4

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương 5

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương 6

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương 7

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương 8

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương 9

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương 10

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương 11

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương 12

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương 13

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương 14

Ngàn Thông chuyên tổ chức các sự kiện khởi công, khánh thành, khai trương 15

Viết một bình luận

Hotline

0909933405 - Ms. Trâm

0909384019 - Ms. Hoà

0903335415 - Ms. Tú Quyên

0909933215 - Ms. Thảo

0909933625 - Ms. Thu Duyên