Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông

Tổ chức sự kiện
Ngàn Thông

Nhà vệ sinh di động

nhà vệ sinh di động

Chuẩn bị cho một sự kiện ngoài nội dung, các thiết bị sự kiện chúng ta cũng không thể bỏ qua các yếu tố phụ quan trọng khác. Trong số đó việc chuẩn bị nhà vệ sinh di động chính là một yếu tố cần thiết đặc biệt là với sự kiện ngoài trời chuyên … Đọc tiếp

Hotline

0909933625 - Ms. Thu Duyên

0903335415 - Ms. Tú Quyên

0909384019 - Ms. Hoà

0909933405 - Ms. Trâm

0909933215 - Ms. Thảo