Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông

Tổ chức sự kiện
Ngàn Thông

Cho thuê người mẫu

Công ty Ngàn Thông Event chuyên cung cấp cho thuê người mẫu quảng cáo đại diện cho các sản phẩm, cho thuê  người mẫu xe, người mẫu ảnh, cho thuê người mẫu trang điểm, giới thiệu mỹ phẩm… Cho thuê người mẫu chuyên nghiệp Cho thuê người mẫu biểu diễn thời trang Ngàn Thông Event … Đọc tiếp