Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông

Tổ chức sự kiện
Ngàn Thông

GALA SUMMER 2016 – Nhật ký một ngày đầy niềm vui và cảm xúc

World Education với sự đồng hành tổ chức của công ty Ngàn Thông chân thành cám ơn các bạn học sinh thân yêu đã hội tụ về đây, trong ngày 14/08/2016 để cùng nhau tạo nên một ngày hội vô cùng vui tươi, ấm cúng và tràn kỷ niệm. Đây là cơ hội vô cùng thú vị để các bạn có thể gặp lại các thầy cô trưởng đoàn, bạn bè cùng đoàn và giao lưu kết bạn với các bạn học sinh ở các đoàn khác. Buổi Gala đã mang lại những niềm vui khó quên trước khi học viên bước vào năm học mới.

Tổ chức họp mặt summer gala

Tổ chức họp mặt summer gala 2

Tổ chức họp mặt summer gala 3

Tổ chức họp mặt summer gala chuyên nghiệp

Tổ chức họp mặt summer gala chuyên nghiệp 3

Cho thuê bàn ghế tổ chức họp mặt summer gala chuyên nghiệp

Cho thuê bàn ghế tổ chức họp mặt summer gala chuyên nghiệp  2

Cho thuê bàn ghế tổ chức họp mặt summer gala chuyên nghiệp  3

Cho thuê bàn ghế tổ chức họp mặt summer gala chuyên nghiệp  4

Ngàn Thông - thiết kế backdrop tổ chức hợp mặt summer gala

Ngàn Thông - thiết kế backdrop tổ chức hợp mặt summer gala 2

Ngàn Thông - thiết kế backdrop tổ chức họp mặt summer gala 3

Ngàn Thông - thiết kế backdrop tổ chức họp mặt summer gala 4

Ngàn Thông - thiết kế backdrop tổ chức họp mặt summer gala 5

Ngàn Thông - thiết kế backdrop tổ chức họp mặt summer gala 6

Ngàn Thông - thiết kế backdrop tổ chức họp mặt summer gala 7

Ngàn Thông - thiết kế backdrop tổ chức họp mặt summer gala 8

Ngàn Thông - thiết kế backdrop tổ chức họp mặt summer gala 9

Ngàn Thông - thiết kế backdrop tổ chức họp mặt summer gala 10

Ngàn Thông - thiết kế backdrop tổ chức họp mặt summer gala 11

Ngàn Thông - Cho thuê bàn ghế cocktail tổ chức gala họp mặt

Ngàn Thông - Cho thuê bàn ghế cocktail tổ chức gala họp mặt 2

Ngàn Thông - Cho thuê bàn ghế cocktail tổ chức gala họp mặt 3

Ngàn Thông - Cho thuê bàn ghế cocktail tổ chức gala họp mặt 4

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 2

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 3

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 4

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 5

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 6

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 7

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 8

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 9

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 10

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 11

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 12

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 13

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 14

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 15

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 16

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 17

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 18

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 20

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 19

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 21

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 22

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 23

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 24

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 25

Thiết kế sân khẩu buổi họp mặt ấn tượng 26

Viết một bình luận

Hotline

0909933215 - Ms. Thảo

0909933625 - Ms. Thu Duyên

0909384019 - Ms. Hoà

0909933405 - Ms. Trâm

0903335415 - Ms. Tú Quyên