Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông

Tổ chức sự kiện
Ngàn Thông

Triển lãm Bonsai Việt Nam

BONSAI VIỆT NAM

Từ ngày 30/08/2013 đến 01/09/2013, hội thảo và triễn lãm cây cảnh nghệ thuật lần thứ 3 được diễn ra hoành tráng trên nhà hát quân đội – 140 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình.

Tổ chức triển lãm Bonsai Việt Nam

Tổ chức triển lãm Bonsai Việt Nam 2

Tổ chức triển lãm Bonsai Việt Nam 3

Tổ chức triển lãm Bonsai Việt Nam 4

Tổ chức triển lãm Bonsai Việt Nam 5

Tổ chức triển lãm Bonsai Việt Nam 6

Tổ chức triển lãm Bonsai Việt Nam 7

Tổ chức triển lãm Bonsai Việt Nam 8

Tổ chức triển lãm Bonsai Việt Nam 9

Tổ chức triển lãm Bonsai Việt Nam 10