Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông

Tổ chức sự kiện
Ngàn Thông

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược

Bệnh viện Đại học Y dược tọa lạc tại số 215 Hồng Bàng, Quận 5 hàng năm đều tổ chức trung thu , năm nay cũng là một một mùa trung thu đáng nhớ cùng với công ty Ngàn Thông. Chương trình với hơn 1000 em nhỏ và phụ huynh, các em được chơi thỏa thích với nhiều loại hình đồ chơi khác nhau, nhà banh, nhà hơi, cầu tuột. gian hàng làm lồng đèn, tô tượng tranh cát…

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 2

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 3

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 4

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 5

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 6

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 7

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 8

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 9

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 10

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 11

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 12

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 13

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 14

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 15

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 16

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 17

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 18

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 19

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 20

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 21

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 22

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 23

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 24

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 25

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 26

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 27

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 28

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 29

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 30

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 31

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 32

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 33

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 34

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 35

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 36

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 37

Tổ chức chương trình trung thu tại Bệnh viện Đại học Y Dược 38

Viết một bình luận

Hotline

0909384019 - Ms. Hoà

0909933405 - Ms. Trâm

0909933215 - Ms. Thảo

0909933625 - Ms. Thu Duyên

0903335415 - Ms. Tú Quyên