Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông

Tổ chức sự kiện
Ngàn Thông

Tổ chức chương trình mổ từ thiện cho trẻ em với công ty Vinagame

CÔNG TY TNHH NGÀN THÔNG

Website: www.tochucsukienvn.net

Địachỉ: 74A, Đường số 21, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM.

Liên Hệ: (08) 37 715 119- (08) 37 752 257

Vào ngày 10 – 11/9/2016 Vinagame tổ chức sinh nhật “ VNG 11+1 Forever One” và tổ chức Tết Trung Thu cho các bé thiếu nhi. Chủ yếu là nổ lực đem đến nụ cười cho 100 trẻ em, VNG phối hợp với tổ chức Operation Smile Việt Nam tổ chức chương trình mổ miễn phí cho 100 bé có dị tật về môi & hở hàm ếch bẩm sinh.

Công ty Ngàn Thông hân hạnh được cùng VNG đồng hành trong suốt chương trình, cùng hợp tác tổ chức 1 sự kiện lớn và nhiều ý nghĩa này.

tổ chức sự kiện ngoài trời Ngàn Thông

tổ chức sự kiện ngoài trời Ngàn Thông 2

tổ chức sự kiện ngoài trời Ngàn Thông 3

tổ chức sự kiện ngoài trời Ngàn Thông 4

tổ chức sự kiện ngoài trời Ngàn Thông 5

tổ chức sự kiện ngoài trời Ngàn Thông 6

tổ chức sự kiện ngoài trời Ngàn Thông 7

tổ chức sự kiện ngoài trời Ngàn Thông 8

tổ chức sự kiện ngoài trời Ngàn Thông 9

tổ chức sự kiện ngoài trời Ngàn Thông 10

cho thuê nhà hơi

cho thuê sân khấu ngoài trời

cho thuê sân khấu ngoài trời 2

cho thuê sân khấu ngoài trời 3

cho thuê sân khấu ngoài trời 4

cho thuê sân khấu ngoài trời 5

cho thuê sân khấu ngoài trời 6

cho thuê sân khấu ngoài trời 7

cho thuê sân khấu ngoài trời 8

cho thuê sân khấu ngoài trời 9

cho thuê sân khấu ngoài trời 10

cho thuê sân khấu ngoài trời 11

cho thuê sân khấu ngoài trời 12

cho thuê sân khấu ngoài trời 13

cho thuê sân khấu ngoài trời 14


tổ chức sự kiện Ngàn Thông

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 2

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 3

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 4

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 5

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 6

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 7

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 8

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 9

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 10

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 11

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 12

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 13

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 14

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 15

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 16

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 17

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 18

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 19

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 20

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 21

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 22

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 23

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 24

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 25

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 26

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 27

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 28

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 29

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 30

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 31

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 32

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 33

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 34

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 35

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 36

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 37

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 38

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 39

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 40

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 41

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 42

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 43

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 44

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 45

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 46

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 47

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 48

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 49

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 50

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 51

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 52

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 53

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 54

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 55

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 56

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 57

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 58

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 59

tổ chức sự kiện Ngàn Thông 60

cho thuê nhà hơi rối hơi

tổ chức chương trình ngoài trời

tổ chức chương trình ngoài trời 2

tổ chức chương trình ngoài trời 3

tổ chức chương trình ngoài trời 4

tổ chức chương trình ngoài trời 5

tổ chức chương trình ngoài trời 6

tổ chức chương trình ngoài trời 7

tổ chức chương trình ngoài trời 8

tổ chức chương trình ngoài trời 9

tổ chức chương trình ngoài trời 10

tổ chức chương trình ngoài trời 11

tổ chức chương trình ngoài trời 12

tổ chức chương trình ngoài trời 13

tổ chức chương trình ngoài trời 14

tổ chức chương trình ngoài trời 15

tổ chức chương trình ngoài trời 16

tổ chức chương trình ngoài trời 17

tổ chức chương trình ngoài trời 18

tổ chức chương trình ngoài trời 19

tổ chức chương trình ngoài trời 20

tổ chức chương trình ngoài trời 21

tổ chức chương trình ngoài trời 22

tổ chức chương trình ngoài trời 23

tổ chức chương trình ngoài trời 24

tổ chức chương trình ngoài trời 25

tổ chức chương trình ngoài trời 26

tổ chức chương trình ngoài trời 27

tổ chức chương trình ngoài trời 28

tổ chức chương trình ngoài trời 29

tổ chức chương trình ngoài trời 30

tổ chức chương trình ngoài trời 31

tổ chức chương trình ngoài trời 32

tổ chức chương trình ngoài trời 33

tổ chức chương trình ngoài trời 34

tổ chức chương trình ngoài trời 35

tổ chức chương trình ngoài trời 36

tổ chức chương trình ngoài trời 37

tổ chức chương trình ngoài trời 38

tổ chức chương trình ngoài trời 39

tổ chức chương trình ngoài trời 40

tổ chức chương trình ngoài trời 41

tổ chức chương trình ngoài trời 42

tổ chức chương trình ngoài trời 43

tổ chức chương trình ngoài trời 44

tổ chức chương trình ngoài trời 45

tổ chức chương trình ngoài trời 46

tổ chức chương trình ngoài trời 47

tổ chức chương trình ngoài trời 48

tổ chức chương trình ngoài trời 49

tổ chức chương trình ngoài trời 50

tổ chức chương trình ngoài trời 51

tổ chức chương trình ngoài trời 52

tổ chức chương trình ngoài trời 53

tổ chức chương trình ngoài trời 54

tổ chức chương trình ngoài trời 55

tổ chức chương trình ngoài trời 56

tổ chức chương trình ngoài trời 57

tổ chức chương trình ngoài trời 58

tổ chức chương trình ngoài trời 59

Viết một bình luận

Hotline

0909933625 - Ms. Thu Duyên

0909384019 - Ms. Hoà

0909933215 - Ms. Thảo

0903335415 - Ms. Tú Quyên

0909933405 - Ms. Trâm