Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông

Tổ chức sự kiện
Ngàn Thông

Sinh nhật lần thứ 4 Coop Mart bình dương

Lấy gam màu chủ đạo là hồng trong lần sinh nhật, Co.op Mart như muốn thay lời muốn nói cho chương trình đợt này: “Sinh nhật hồng” lần thứ 4 được tổ chức ngày 17/9/2014 tại Bình Dương. Ngàn Thông Event hân hạnh là nhà thực hiện trong chương trình đợt này.

Tổ chức sự kiện sinh nhật lần thứ 4 Coop Mart bình dương

Tổ chức sự kiện sinh nhật lần thứ 4 Coop Mart bình dương 2

Trang trí sinh nhật lần thứ 4 Coop Mart bình dương

Trang trí sinh nhật lần thứ 4 Coop Mart bình dương  2

Trang trí sinh nhật lần thứ 4 Coop Mart bình dương  3

Trang trí sinh nhật lần thứ 4 Coop Mart bình dương  4

Tư vấn thiết kế sinh nhật lần thứ 4 Coop Mart bình dương  4

Viết một bình luận

Hotline

0909933625 - Ms. Thu Duyên

0909384019 - Ms. Hoà

0909933405 - Ms. Trâm

0909933215 - Ms. Thảo

0903335415 - Ms. Tú Quyên