Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông

Tổ chức sự kiện
Ngàn Thông

Ngày hội đọc sách năm 2013

Với đầy đủ trang thiết bị, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, cổng hơi, nhà lều… cùng với đội ngũ nhân sự năng động, nhạy bén. Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông tự hào là đơn vị chuẩn bị toàn bộ chương trình cho Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM trong hai ngày diễn ra Ngày hội đọc sách 2013.

Lễ khai mạc “Ngày hội đọc sách” được tổ chức vào ngày 20/4, tại Cung Văn hóa Lao Động, với chủ đề “Văn hóa đọc góp phần xây dựng, phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.Ngàn Thông event đã góp phần tạo nên thành công cho chương trình. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của mọi người từ trẻ em đến người già và là động lực để phát triển ngày hội đọc sách trong nhưng năm sau.

Tổ chức sân khấu ngoài trời Ngày hội đọc sách năm 2013

Tổ chức sân khấu ngoài trời Ngày hội đọc sách năm 2013 2

Tổ chức sân khấu ngoài trời Ngày hội đọc sách TPHCM

Tổ chức sân khấu ngoài trời Ngày hội đọc sách TPHCM 2

Tổ chức sân khấu ngoài trời Ngày hội đọc sách TPHCM 3

Tổ chức sân khấu ngoài trời Ngày hội đọc sách TPHCM 4

Tổ chức sân khấu ngoài trời Ngày hội đọc sách TPHCM 5

Tổ chức sân khấu ngoài trời Ngày hội đọc sách TPHCM 6

Viết một bình luận

Hotline

0909933625 - Ms. Thu Duyên

0909933215 - Ms. Thảo

0909384019 - Ms. Hoà

0909933405 - Ms. Trâm

0903335415 - Ms. Tú Quyên