Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông

Tổ chức sự kiện
Ngàn Thông

Khai trương Trung Nam Phát

Ngày 19/07 công ty Ngàn Thông hân hạnh tố chức lễ khai trương cho công ty Cổ Phần Đầu tư Và Xây Dựng Đông Nam Phát. Với quy mô 40 khách mới danh dự, buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp đánh dấu bước khởi đầu thuận lợi cho doanh nghiệp.

Cho thuê bàn ghế khai trương Trung Nam Phát

Cho thuê bàn ghế khai trương Trung Nam Phát 2

Cho thuê bàn ghế khai trương Trung Nam Phát 3

Cho thuê bàn ghế khai trương Trung Nam Phát 4

Cho thuê bàn ghế khai trương Trung Nam Phát 5

Cho thuê bàn ghế khai trương Trung Nam Phát 6

Cho thuê bàn ghế khai trương Trung Nam Phát 7

Cho thuê bàn ghế khai trương Trung Nam Phát 8

Cho thuê bàn ghế khai trương Trung Nam Phát 9

Cho thuê bàn ghế khai trương Trung Nam Phát 10

1468912870134_4211

Cho thuê bục sân khấu khai trương Trung Nam Phát

Cho thuê bục sân khấu khai trương Trung Nam Phát 2

Cho thuê bục sân khấu khai trương Trung Nam Phát 3

Cho thuê bục sân khấu khai trương Trung Nam Phát 4

Cho thuê bục sân khấu khai trương Trung Nam Phát 5