Công ty tổ chức sự kiện Ngàn Thông

Tổ chức sự kiện
Ngàn Thông

Hướng dẫn cúng lễ khai trương cho việc làm ăn được thuận lợi

Hướng Dẫn Cúng Lễ Khai Trương Cho Việc Làm Ăn Được Thuận Lợi

Chuẩn bị lễ cúng khai trương theo Phật Giáo:

    1) Vật dụng cúng khai trương :
Bình bông đồng tiền (có thể dùng hoa vạn thọ thay thế), chuỗi tiền một xấp, hai cây đèn cầy, vàng bạc loại đại 2 miếng, ba cây hương.
2) Các thứ đồ ăn cúng khai trương :
Bánh ngọt, gạo muối, năm loại quả (gồm quả dừa), ba đĩa xôi, ba chén chè, ba ly nước nhỏ.

Lời khấn cúng khai trương :

    Chân ngôn Tịnh pháp giới đọc bảy lần : Ôm Lam, Ôm Sĩ Lâm.

Chân ngôn Án thổ địa đọc bảy lần : Nam Mô Tam Mãn Đa, Một Đà Nẫm, Án, Độ Rô Độ Rô, Địa Vĩ, Ta Bà Ha

Hôm nay là ngày X tháng Y năm Q Con tên là A tuổi B, đang cư ngụ tại hộ khẩu thường trú (hoặc tạm trú) C số phường D Quận E

Con xin thành tâm thiết lễ kim ngân vàng bạc, hương đăng, trà quả, bánh trái. Con xin kiến chủ vị Tài Thần, Phúc Thần, Ông Chủ Đất, Bà Chủ Đất, Người khuất mặt ở nơi đây …(đọc địa chỉ nơi cúng khai trương). Ngày khai trương này, cũng như mãi mãi, con đều làm ăn phát đạt, mua may bán đắt, lợi lộc dồi dào…

CHÚ Ý khi cúng khai trương :

    Lễ vật cúng khai trương dùng được .

Hướng dẫn cúng lễ khai trương cho việc làm ăn được thuận lợi

Trên đây đã xong thủ tục cúng khai trương, các bạn đọc có thể thấy khó hiểu ý nghĩa các thần chú, ở đây xin giải thích sơ qua, phần giải thích chỉ mang giá trị sưu tầm và tham khảo cho quý vị. Vì mật chú của chư Phật khó có thể trình bày cho rõ được, có điều sơ suất, xin quý vị bỏ qua.

1/ Câu Chân Ngôn Ôm Lam, Ôm Sĩ Lâm:

    – Thế giới ta bà rất dơ uế, muốn Chư Thiên cõi trên chứng giám, hoặc các chúng hửu tinh thọ dụng thức ăn, chúng ta bắt buộc phải tụng chú nầy .Trì chú nầy thân, tâm, cảnh vật đều được thanh tịnh, sạch sẽ. Nếu ai đọc tụng chú nầy sẽ được ba nghiệp trong sạch các tội chướng đều tiêu tan, các công đức hết thảy thành tựu.

2/ CHÚ ÁN THỔ ĐỊA : NAM MÔ TAM MÃN ĐA MỘT ĐÀ NẪM , ÁN ĐỘ RÔ, ĐỘ RÔ, ĐỊA VĨ TA BÀ HA .

Khi tụng chú Đại Bi, hoặc tụng kinh ở nhà , quý vị phải nhớ là phải tụng chú nầy. Lý do là ông Địa và ông Thần Tài là hai vị thần nhỏ, khi ta tụng niệm, nhất là chú Đại Bi các chư Thiên chư Thánh mặt mày trang nghiêm , thân hình to lớn , bệ vệ, râu tóc dựng ngược…Các vị Thần nhỏ của chúng ta thấy khiếp sợ bỏ chạy…Khi hết tụng, các vị trở lại , nhưng lòng buồn (Thần còn sân ), ta sẽ bị ảnh hưởng không tốt.

Ta đọc Thân chú nầy, có nghĩa :” xin hai ông an tọa, hoan hỉ , đây là chư Thiên …”