SỰ KIỆN ĐÃ TỔ CHỨC

Tổ chức hội nghị tại Ninesouth

Tổ chức hội nghị ngoài trơi tại Ninesouth 27

CÔNG TY QUẢNG CÁO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP NGÀN THÔNG Địa chỉ: 74A, đường số 21, phường Tân Quy, quận 7 Số điện thoại: 0909.450.119 – (08).3771.5119 – (08).377.52.257 Email: [email protected], Website: http://tochucsukienvn.net Tổ chức hội nghị tại Ninesouth:

Xem thêm »

Tổ chức 1/6 Imperial An Phú

Tổ chức hoạt động giải trí cho 1/6 Imperial An Phú 34

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP NGÀN THÔNG Địa chỉ: 74A, đường số 21, phường Tân Quy, quận 7 – Số điện thoại: 0909.450.119 – (08).3771.5119 – (08).377.52.257 – Fax: (08).3771.5114 Email: [email protected], Web: www.tochucsukienvn.net Tổ chức 1/6 Imperial An Phú:

Xem thêm »

Tổ chức 1/6 HQC Plaza

Cho thuê bục sân khấu tổ chức chương trình 1/6 HQC Plaza 14

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHIỆP NGÀN THÔNG Địa chỉ: 74A, đường số 21, phường Tân Quy, quận 7 – Số điện thoại: 0909.450.119 – (08).3771.5119 – (08).377.52.257 – Fax: (08).3771.5114 Email: [email protected], Web: www.tochucsukienvn.net Tổ chức 1/6 HQC Plaza:

Xem thêm »

Lễ khởi công DOTACO

cho thuê bộ dụng cụ làm lễ khởi công 4

CÔNG TY TỔ CHỨC SỰ KIỆN CHUYÊN NGHỆP NGÀN THÔNG  Địa chỉ: 74A, đường số 21, phường Tân Quy, quận 7 Hot line: 0909 450 119 – (08) 377 15 119  Fax: (08).3771.5114 Email: [email protected] Các hoạt động khởi công DOTACA mà công ty đã thực hiện:

Xem thêm »
error: Content is protected !!