Home / Chia sẻ kinh nghiệm (page 30)

Chia sẻ kinh nghiệm

Lễ cất nóc gồm những gì?

Lễ cất nóc gồm những gì 3

Nóc nhà là vị trí quan trọng không kém so với phần móng nhà. Người xưa có câu, không có nóc, không thành nhà. Khi xây dựng, một lễ cất nóc sẽ gồm những gì? Nóc đối với mọi gia đình như người cha, khi bị dột cần phải sửa …

Xem thêm »
error: Content is protected !!